Krótkie wykłady o pracy z backlogiem

Zwięzły e-learning zawierający:

  • wprowadzenie do user stories,
  • krótkie omówienie szacowania,
  • omówienie planowania z użyciem velocity + wspomnienie o miarach przepływu,
  • krótkie omówienie dekompozycji wymagań.

Dobre wprowadzenie lub przypomnienie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniach ze Scrum, w szczególności dla Product Ownerów.

Zamówienie

Kategoria

30.00

PLN

Zamów