Wymagania techniczne

Dostęp do naszych szkoleń on-line jest możliwy przede wszystkim z komputerów (laptopów, stacjonarnych itp.). Dzięki odpowiedniej wielkości ekranu zapewniają one najlepsze doświadczenie uczestnikom szkoleń. W przypadku szkoleń z modułami prowadzonymi na żywo (LVC – Live Virtual Classes) w korzystaniu pomaga łatwość uruchomienia kilku aplikacji i przełączania między nimi, którą daje komputer.

Minimalne wymagania systemowe

  • Najnowsza wersja ChromeFirefoxSafari lub Edge
  • Szerokopasmowe łącze internetowe o przepustości co najmniej 5Mbit lub 800kbps
  • Kamera i mikrofon umożliwiające branie udziału w sesjach interaktywnych

Jeśli nie wiesz jakiej przeglądarki używasz wejdź tutaj. Strona ta pokaże także czy Twoja przeglądarka wymaga aktualizacji.

Wymagania dla komputerów PC

  • System operacyjny: Windows 10 z zainstalowanymi aktualizacji
  • RAM:minimum 4GB
  • Karta dźwiękowa umożliwiająca korzystanie z nagrań audio
  • Nasze szkolenia działają dobrze także pod Linuxem pod warunkiem użycia najnowszej wersji przeglądarki Firefox. Jednak ze względu na wielość dystrybucji i wersji Linuxa nie specyfikujemy tu szczegółowej konifguracji, wierzymy, że użytkownicy Linuxa są najczęściej dostatecznie kompetentni technologicznie żeby nie potrzebować takich wskazówek.

Wymagania dla komputerów Apple

  • System: Mac OS X 10.12 lub nowszy
  • RAM: minimum 4GB

Oprogramowanie dodatkowe

Nasze sesje interaktywne (LVC) odbywamy z użyciem platformy Zoom. Wskazane jest ściągnięcie, zainstalowanie i sprawdzenie klienta Zoom przed wzięciem udziału w takiej sesji.