Online Professional Scrum Master

PSM

Online PSM to znane certyfikowane szkolenie Professional Scrum Master realizowane w formie interaktywnego warsztatu za pośrednictwem Internetu. Szkolenie uczy jak stosować metodę Scrum w zespołach tak, by osiągnąć wymierne korzyści.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • Kiedy i dlaczego warto użyć Scruma.
 • Jak metoda ta wpisuje się w szerszy kontekst Agile i Lean.
 • W jaki sposób Scrum pozwala radzić sobie z niestabilną złożonością.
 • Z jakich elementów składa się Scrum i dlaczego są one takie, a nie inne:
  • Jak poszczególne artefakty pomagają w zapewnieniu przejrzystości.
  • Czemu służą poszczególne zdarzenia.
  • Jakie są odpowiedzialności ról i jak się one wzajemnie uzupełniają.
 • Jakie reguły obowiązują w Scrumie i z czego wynikają.
 • Jak działa pętla inspekcji-adaptacji w Scrumie.
 • Co to jest Definicja Ukończenia (Definition of Done) i dlaczego jest ona tak ważna.
 • Jak Wartości Scrum wpływają na działanie całego zespołu.
 • Czym jest i jak działa samoorganizacja.
 • Jaka jest wartość pracy zespołowej i co motywuje ludzi do działania.
 • Jak uczyć Scruma.
 • Jak udzielać lepszej odpowiedzi na pytania o Scrum niż „bo tak napisano w Scrum Guide”.
 • Od czego zacząć pracę w Scrumie i jak robić to coraz lepiej w każdym kolejnym Sprincie.
 • Zrozumiesz lepiej rolę Scrum Mastera:
  • Po co jest Scrum Master.
  • Co to znaczy, że jest servant leaderem zespołu scrumowego.
  • Jakie postawy przyjmuje w swojej pracy.
  • Jakimi narzędziami się posługuje.
  • Kiedy powinien działać, a kiedy pomaga w działaniu innym.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Scrum i Agile.
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Dostęp do e-learningu opracowanego przez Andy Brandta (PST), pozwalającego solidnie przygotować się do szkolenia i odświeżyć wiedzę w dowolnej chwili po nim (materiały te, kupowane osobno jako „Agile i Scrum od podstaw”, kosztują 495,93 zł netto).
 • Kontakt z doświadczonym praktykiem Scrum, Certyfikowanym Trenerem Scrum (PST) — daje to możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Scrum w praktyce.
 • Możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera, co daje m.in. na kontakt z trenerem po zakończeniu szkolenia.
 • Materiały w języku polskim.
 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji — nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na cztery dni.
 • Nie więcej niż 4 godziny intensywnej pracy na szkoleniu dziennie.
 • Każdy taki dzień to seria krótkich sesji, rozdzielonych przerwami, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • Uczestnicy poznają narzędzia pracy zdalnej i uczą się z nich korzystać, tworząc rozproszone zespoły.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, zawierający mnóstwo komentarzy prowadzącego.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.

OPIS SZKOLENIA

Professional Scrum Master to szkolenie dla Scrum Masterów, skoncentrowane na przygotowaniu do użycia Scruma w zespołach w sposób dający wymierne korzyści. Celem kursu jest zapewnienie zrozumienia tego w jaki sposób Scrum działa i powodów, dla których twórcy zdefiniowali tę metodę w sposób opisany w Scrum Guide. Uczestnicy pozyskują również wiedzę o metodzie — jej elementach i obowiązujących regułach.

Oprócz tematów związanych z poszczególnymi rolami w metodzie, mechanizmami wykorzystywanymi w Scrumie oraz jego ogólnymi zasadami, tematyka szkolenia zawiera wiele istotnych zagadnień, jak na przykład problem optymalizacji wartości, produktywności i całkowitych kosztów wytwarzania i utrzymania systemów, produktów i usług.

Szkolenie Professional Scrum Master zostało stworzone by przekazać uczestnikom solidną, poszerzoną wiedzę na temat Scruma, którą można z powodzeniem wykorzystywać do udoskonalania stosowanych dotychczas praktyk, by osiągać rezultaty jeszcze lepsze niż dotychczas. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie monitorować rezultaty podjętych decyzji korzystając z metryk produktywności oferowanych przez Scrum by maksymalnie optymalizować stosowane procesy.

Szkolenie opracowane zostało przez współtwórcę metodyki Scrum, Kena Schwabera, oraz wybranych przez niego certyfikowanych trenerów, zrzeszonych w Scrum.org. Pierwsza wersja powstała w 2010 roku i od tego czasu zakres oraz sposób prowadzenia szkolenia jest ciągle uaktualniany i udoskonalany. Code Sprinters jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała szkolenie Professional Scrum Master w języku polskim już w 2010 roku.
W naszym szkoleniu korzystamy ze slajdów i materiałów tłumaczonych na język polski przez naszych trenerów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat Scrum i pracują jako Scrum Masterzy lub zamierzają podjąć tę rolę w swoich organizacjach.

Udział w kursie Professional Scrum Master jest przydatny również dla członków zespołów developerskich, Product Ownerów oraz managerów i innych osób współpracujących z zespołami scrumowymi.

Certyfikat Professional Scrum Master

Szkolenie Professional Scrum Master powiązane jest z certyfikatami o tej samej nazwie, przyznawanymi przez Scrum.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PSM-I.

Terminy i czas trwania szkolenia

 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie — przez internet,
 • składają się z 4 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-13:30.

Sposób prowadzenia zajęć

 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.

Ramowy plan dnia szkoleniowego

 • 8:45 — otwarcie sesji,
 • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 — zakończenie zajęć,
 • 13:30-14:00 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).

Z jakich narzędzi korzystamy

 • Zoom — do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs — pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural — czyli wirtualne tablice,
 • Discord — do komunikacji w formie chatu.

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Podstawy teoretyczne Scrum — empiryzm, adaptacyjność, Lean.
 • Scrum a Waterfall — porównanie podejścia zwinnego i tradycyjnego.
 • Omówienie elementów Scrum – role, artefakty i zdarzenia, oraz zasady łączące je w całość.
 • Kryterium Ukończenia (Definition of Done).
 • Zarządzanie wymaganiami w Scrum — praca z backlogiem produktu.
 • Oszacowania – ich rola i metody ich przygotowania.
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum.
 • Kwestie zarządzania ryzykiem w Scrumie.
 • Dynamika samoorganizujących się zespołów — kwestie motywacji, przełączania kontekstu, unikalnych kompetencji.
 • Jakość techniczna a koszty i wartość produktu — pojęcie TCO (całkowity koszt posiadania), znaczenie długu technicznego dla kosztu i wartości produktu, sposoby ich optymalizacji.
 • Zmiana organizacyjna — jak przeprowadzić zmiany niezbędne dla wdrożenia Scrum i uzyskania z niego maksymalnych korzyści.
 • Scrum Master – kim jest i jaka jest jego rola.
 • Przygotowanie do egzaminu PSM-I — omówienie zasad zdawania egzaminu oraz przykładowych pytań.

Trenerzy prowadzący szkolenie odpowiadają też na pytania uczestników, w miarę możliwości uzupełniając program szkolenia elementami dopasowanymi do potrzeb grupy.

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć otrzymują materiały pozwalające się przygotować się do pracy na szkoleniu.

CERTYFIKACJA

W cenę szkolenia wliczone jest uczestnictwo w trójstopniowym programie certyfikacyjnym Professional Scrum Master. Dostępne są trzy poziomy certyfikatów: PSM-I, PSM-II i PSM-III. Rosnący poziom trudności pozwala wyróżnić profesjonalistów, którzy istotnie posiadają odpowiednią wiedzę na temat metody Scrum oraz ogólnie praktyk i metod Agile, a więc są w stanie je zastosować w różnych projektach i zespołach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalny kod upoważniający do bezpłatnego przystąpienia do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM-I). Egzamin ma formę testu i odbywa się online.

Jeśli podejdziesz do egzaminu PSM-I w ciągu 14 dni od daty otrzymania kodu od Scrum.org, ale nie uda Ci się zdobyć wymaganych 85% punktów, możesz bezpłatnie przystąpić do egzaminu po raz drugi.

Uczestnicy, którzy zdali egzamin PSM-I, otrzymują także zniżkę 40% od ceny egzaminu na wyższy poziomem certyfikatu — PSM-II. Zniżka ta jest ważna bezterminowo.

Materiały przygotowujące do zdania egzaminu dostarczamy na szkoleniu.

TRENERZY

Andy Brandt

Andy BrandtAndy Brandt jest jednym z najbardziej doświadczonych praktyków i propagatorów nowoczesnego zarządzania w Polsce. Posiada w sumie 30 lat doświadczenia w branży IT. Jest doświadczonym managerem, project managerem i trenerem.

Rafał Markowicz

Rafał MarkowiczProfessional Scrum Trainer (PST), doświadczony Scrum Master, ekspert w zakresie zapewnienia jakości i automatyzacji testów, w branży IT od 2001.

PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA

By wziąć udział w szkoleniu Professional Scrum Master wymagana jest podstawowa wiedza o metodzie Scrum. Dlatego zalecamy, aby przed udziałem w szkoleniu:

 • przeczytać podręcznik Scrum Guide dostępny na stronie scrumguides.org,
 • przeczytać książki o Scrumie (poniżej sugerowana lista pozycji).

W zrozumieniu w jaki sposób działa Scrum i jak można go efektywnie wykorzystać pomoże również:

 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami,
 • umiejętność opisywania wymagań oraz ich dekompozycji,
 • posiadanie ogólnej wiedzy (najlepiej popartej doświadczeniem) o tym jak wygląda proces wytwarzania lub udoskonalania produktu,
 • przeprowadzenie testu wiedzy Scrumowej udostępnionego na Scrum.org — należy go przeprowadzić po przeczytaniu przynajmniej Scrum Guide.

Książki na temat Scruma, które polecamy

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Aby zmaksymalizować czas pracy w grupie poświęcony na ćwiczenia i dyskusję, uczestnicy powinni wykonać jeszcze przed rozpoczęciem zajęć wszystkie lekcje szkolenia e-learningowego udostępnionego po zapisie.

Dostęp do platformy, na której realizowane jest szkolenie e-learningowe, każdy uczestnik otrzymuje indywidualnie po rejestracji na szkolenie. Dane niezbędne do logowania wysyłane są w wiadomości e-mail. W przypadku zaginięcia wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu spam i ewentualny kontakt z nami.

Niezbędne narzędzia

Do wykonania lekcji e-learningowych wystarczy przeglądarka Internetowa, potrzebne są też głośniki, by słyszeć trenera. Wszystkie materiały, jakie można pobrać w trakcie wykonywania lekcji zapisywane są w popularnym formacie PDF.

Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości,
 • kamery internetowej i mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).

Korzystamy z następującego oprogramowania:

 • Zoom, który powinien być zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności,
 • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
 • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce,
 • Discord, który pozwala na komunikowanie się również w formie chatu.

Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15-30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

JAK KUPIĆ?

Po prostu wybierz odpowiadający Twoim potrzebom termin sesji online, a następnie dodaj go do koszyka i przejdź do podsumowania zamówienia. Możesz skorzystać z obowiązujących aktualnie promocji lub kodów promocyjnych otrzymanych od nas.

Następnie zapłać korzystając z karty kredytowej lub szybkich przelewów internetowych. Fakturę na podane w zamówieniu dane otrzymasz od razu mailem. Po powrocie z bramki płatności do naszej platformy online od razu masz dostęp do części e-learningowej szkolenia i możesz zacząć się z nią zapoznawać.

Dodatkowe informacje dla wybranego przez Ciebie terminu sesji online wraz z linkami do nich oraz sesji technicznych otrzymasz mailem w tygodniu poprzedzającym szkolenie.

Można także zakupić szkolenie dla innej osoby. Wybierz po prostu odpowiednią opcję w koszyku przed dokonaniem wpłaty. Wówczas zamiast dostępu do szkolenia otrzymasz w mailu specjalny kod, który możesz przekazać osobie, dla której kupujesz szkolenie (uczestnikowi). Uczestnik powinien następnie dokonać na naszej platformie zakupu szkolenia używając otrzymanego od Ciebie kodu jako kodu zniżkowego. Efektem będzie „zakup” szkolenia za 0 złotych i udostępnienie szkolenia uczestnikowi na jego koncie.

Jeżeli masz jakiś problem, chcesz wykupić miejsca dla grupy lub nie możesz zapłacić kartą ani przelewem internetowym skontaktuj się z nami.

WARUNKI ZAKUPU

Jako lider szkoleń Scrum/Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:

 • 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSM-I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • 40% zniżki na egzamin Professional Scrum Master II (egzaminy przeprowadzane przez przez Scrum.org),
 • przygotowanie do pracy ze zdalnymi, rozproszonymi zespołami poprzez zaznajomienie z narzędziami i sposobem działania zespołu w tych warunkach,
 • bezterminowy dostęp do szkolenia e-learningowego (zawartość tych materiałów jest taka sama jak w e-learningu „Agile i Scrum od podstaw”),
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej oraz drukowany, wysyłany pocztą po zakończeniu zajęć.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

INFORMACJE DODATKOWE

Zachęcamy do rozszerzenia standardowego programu kursu PSM o warsztat Scrum Master Toolbox®, który dostarczy praktycznych narzędzi, jakie Scrum Master powinien znać i stosować w swej pracy.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą szkoleń certyfikowanych, które mogą lepiej niż kurs Professional Scrum Master odpowiadać na potrzeby różnych uczestników:

Każde z tych szkoleń pozwala zrozumieć Scrum i przygotować się do pracy w nim. Natomiast poszczególne kursy skupiają się mocniej na wybranych aspektach pracy zwinnej z wykorzystaniem metody Scrum.

Zamówienie

od

4428.00

PLN

Zamów