Online Professional Scrum Product Owner – Advanced

PSPO-A

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się rolą Product Ownera poprzez pracę ze studium przypadku (case study). Pracując w grupach ćwiczą rozwiązywanie problemów, przyjmując różne perspektywy i poznając użyteczne praktyki i narzędzia. Ten sposób nauki powoduje, że uczestnikom będzie łatwiej wdrożyć uzyskaną wiedzę w swojej pracy.

Czym różni się PSPO-A od PSPO?

Szkolenie Professional Scrum Product Owner (PSPO) skupia się w dużym stopniu na Scrumie jako takim – przedstawiana jest cała metoda z naciskiem na rolę Product Ownera – oraz podstawowych aspektach pracy PO, takich jak tworzenie wizji, korzystanie z user stories do tworzenia backlogu produktu i planowanie wydań. Jego celem jest umożliwienie osobom mającym niewielkie doświadczenie w pracy ze Scrum podjęcie roli Product Ownera.

W szkoleniu Professional Scrum Product Owner – Advanced (PSPO-A) nie mówimy już o Scrumie, jest ono w całości skupione na roli Product Ownera. Przez całe szkolenie uczestnicy pracują z realistycznym studium przypadku, dzięki któremu poznają omawiane narzędzia i praktyki poprzez stosowanie ich na rzeczywistych przykładach. Szkolenie skierowane jest do osób już posiadających dobrą znajomość Scruma, jego celem jest poszerzenie możliwości Product Ownerów, a przez to zwiększenie ich skuteczności.

Szkolenie PSPO-A

Szkolenie Professional Product Owner Advanced dostarcza wiedzy i narzędzi poprzez przećwiczenie z uczestnikami różnych perspektyw i postaw Product Ownera. Te postawy to:

 • Przedstawiciel Klienta – skupienie na zrozumieniu potrzeb i problemów klienta, potencjalnych możliwości wynikających z ich zaspokajania,
 • Wizjoner – komunikowanie wizji produktu, jego potencjalnych możliwości i funkcji w sposób który buduje wspólne zrozumienie,
 • Eksperymentator – tworzenie innowacji, budowanie i sprawdzanie hipotez produktowych, sprawdzanie potencjalnych źródeł wartości by czynić innowacyjnie rozwijać produkt,
 • Influencer – komunikacja z interesariuszami, klientami i Zespołem Scrum i wpływanie na nich tak, by działali ku wspólnemu celowi,
 • Współpracownik – poszukiwanie i pozyskiwanie pomysłów, komentarzy i ocen od innych,
 • Decydent – podejmowanie klarownych decyzji skupionych na uzyskaniu maksymalnych możliwych rezultatów.

Uczestnicy pracują ze studium przypadku, poznając następujące praktyki i narzędzia:

 • Product walls
 • Personas & Persona Canvas
 • B2B & B2C Value Pyramid
 • Impact Mapping
 • 3 by 3 Vision framework
 • Agile Roadmaps (3 formaty)
 • 10 taktyk wyznaczania ceny (Pricing Tactics)
 • 55 Business Models
 • Mapy interesariuszy (Stakeholder Maps)
 • 5 kroków do „Nie” (jak odmawiać interesariuszom)

Ponadto omówione zostaną także takie zagadnienia jak stosowanie modeli osobowości (np. DISC) dla poprawy komunikacji z interesariuszami oraz zwinne podejście do budżetowania i umów.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności uczestników jako Product Ownerów poprzez dostarczenie im praktycznej wiedzy, a przez to:

 • pogłębienie zrozumienia zakresu roli Product Ownera,
 • poszerzenie horyzontów poprzez pokazanie różnorodnych perspektyw i postaw, które może przyjmować Product Owner,
 • przećwiczenie praktyk, z których uczestnicy będą mogli skorzystać po szkoleniu w swojej pracy.

Szkolenie prowadzone przez Internet

Szkolenie Online PSPO-A realizowane w formie interaktywnego warsztatu za pośrednictwem Internetu. Co ważne, nie jest to dwa razy po 8h nudnego słuchania e-learningu! Wykorzystując nasze doświadczenie w pracy zdalnej przerabiamy te same materiały co w szkoleniu stacjonarnym, ale w sposób dopasowany do ograniczeń i możliwości środowiska wirtualnego.

Szkolenie składa się z modułów (sesji Live Virtual Classes, LVC) – interaktywnych zajęć prowadzonych przez trenera, które zawierają również ćwiczenia realizowane przez uczestników w zespołach. Pracując w grupach uczestnicy ćwiczą pracę w rozproszonych – zdalnych – zespołach.

Zajęcia LVC obejmujące wykłady i ćwiczenia to sesje trwające maksymalnie 2h, rozłożone na przestrzeni czterech dni. Taka długość sesji umożliwia utrzymanie skupienia, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę większą intensywność zajęć online w porównaniu do zajęć stacjonarnych.

Taki układ szkolenia Online PSPO-A umożliwia nie tylko udział w bez wychodzenia z domu, ale przede wszystkim pozwala zapoznać się ze sposobem pracy i narzędziami wykorzystywanymi przez rozproszone zespoły scrumowe.

Ramowy plan zajęć w ramach sesji LVC:

8:45 – sesja otwarta, można dołączać
9:00 – 10:30 – pierwsza sesja LVC
10:30 – 10:45 – przerwa 15 minut
10:45 – 12:50 – druga sesja LVC
12:50 – 13:00 – przerwa 10 minut
13:00 – 13:45 – sesja Q&A (część opcjonalna, dla chętnych)

Certyfikat Professional Scrum Product Owner II

Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatnie możliwość przystąpienia do egzaminu, który umożliwia uzyskanie zaawansowanego certyfikatu Professional Scrum Product Owner II. Potwierdza on posiadanie wiedzy nie tylko na temat Scrum i roli Product Ownera, ale także stosowania jej w realnych sytuacjach.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymują 40% zniżki na egzamin ekspercki – Professional Scrum Product Owner III.

Warunki zakupu

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szkolenia@codesprinters.com.

Zamówienie

Data startu: 2020-05-05 09:00

od

4797.00

PLN

Zamów