Online Professional Scrum Product Owner – Advanced

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się rolą Product Ownera poprzez pracę ze studium przypadku (case study). Pracując w grupach ćwiczą rozwiązywanie problemów, przyjmując różne perspektywy i poznając użyteczne praktyki i narzędzia. Ten sposób nauki powoduje, że uczestnikom będzie łatwiej wdrożyć uzyskaną wiedzę w swojej pracy.

Czym różni się PSPO-A od PSPO?

Szkolenie Professional Scrum Product Owner (PSPO) skupia się w dużym stopniu na Scrumie jako takim – przedstawiana jest cała metoda z naciskiem na rolę Product Ownera – oraz podstawowych aspektach pracy PO, takich jak tworzenie wizji, korzystanie z user stories do tworzenia backlogu produktu i planowanie wydań. Jego celem jest umożliwienie osobom mającym niewielkie doświadczenie w pracy ze Scrum podjęcie roli Product Ownera.

W szkoleniu Professional Scrum Product Owner – Advanced (PSPO-A) nie mówimy już o Scrumie, jest ono w całości skupione na roli Product Ownera. Przez całe szkolenie uczestnicy pracują z realistycznym studium przypadku, dzięki któremu poznają omawiane narzędzia i praktyki poprzez stosowanie ich na rzeczywistych przykładach. Szkolenie skierowane jest do osób już posiadających dobrą znajomość Scruma, jego celem jest poszerzenie możliwości Product Ownerów, a przez to zwiększenie ich skuteczności.

Szkolenie PSPO-A

Szkolenie Professional Product Owner Advanced dostarcza wiedzy i narzędzi poprzez przećwiczenie z uczestnikami różnych perspektyw i postaw Product Ownera. Te postawy to:

 • Przedstawiciel Klienta – skupienie na zrozumieniu potrzeb i problemów klienta, potencjalnych możliwości wynikających z ich zaspokajania,
 • Wizjoner – komunikowanie wizji produktu, jego potencjalnych możliwości i funkcji w sposób który buduje wspólne zrozumienie,
 • Eksperymentator – tworzenie innowacji, budowanie i sprawdzanie hipotez produktowych, sprawdzanie potencjalnych źródeł wartości by czynić innowacyjnie rozwijać produkt,
 • Influencer – komunikacja z interesariuszami, klientami i Zespołem Scrum i wpływanie na nich tak, by działali ku wspólnemu celowi,
 • Współpracownik – poszukiwanie i pozyskiwanie pomysłów, komentarzy i ocen od innych,
 • Decydent – podejmowanie klarownych decyzji skupionych na uzyskaniu maksymalnych możliwych rezultatów.

Uczestnicy pracują ze studium przypadku, poznając następujące praktyki i narzędzia:

 • Product walls
 • Personas & Persona Canvas
 • B2B & B2C Value Pyramid
 • Impact Mapping
 • 3 by 3 Vision framework
 • Agile Roadmaps (3 formaty)
 • 10 taktyk wyznaczania ceny (Pricing Tactics)
 • 55 Business Models
 • Mapy interesariuszy (Stakeholder Maps)
 • 5 kroków do „Nie” (jak odmawiać interesariuszom)

Ponadto omówione zostaną także takie zagadnienia jak stosowanie modeli osobowości (np. DISC) dla poprawy komunikacji z interesariuszami oraz zwinne podejście do budżetowania i umów.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności uczestników jako Product Ownerów poprzez dostarczenie im praktycznej wiedzy, a przez to:

 • pogłębienie zrozumienia zakresu roli Product Ownera,
 • poszerzenie horyzontów poprzez pokazanie różnorodnych perspektyw i postaw, które może przyjmować Product Owner,
 • przećwiczenie praktyk, z których uczestnicy będą mogli skorzystać po szkoleniu w swojej pracy.

Szkolenie prowadzone przez Internet

Szkolenie Online PSPO-A realizowane w formie interaktywnego warsztatu za pośrednictwem Internetu. Co ważne, nie jest to dwa razy po 8h nudnego słuchania e-learningu! Wykorzystując nasze doświadczenie w pracy zdalnej przerabiamy te same materiały co w szkoleniu stacjonarnym, ale w sposób dopasowany do ograniczeń i możliwości środowiska wirtualnego.

Szkolenie składa się z modułów (sesji Live Virtual Classes, LVC) – interaktywnych zajęć prowadzonych przez trenera, które zawierają również ćwiczenia realizowane przez uczestników w zespołach. Pracując w grupach uczestnicy ćwiczą pracę w rozproszonych – zdalnych – zespołach.

Zajęcia LVC obejmujące wykłady i ćwiczenia to sesje trwające maksymalnie 2h, rozłożone na przestrzeni czterech dni. Taka długość sesji umożliwia utrzymanie skupienia, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę większą intensywność zajęć online w porównaniu do zajęć stacjonarnych.

Taki układ szkolenia Online PSPO-A umożliwia nie tylko udział w bez wychodzenia z domu, ale przede wszystkim pozwala zapoznać się ze sposobem pracy i narzędziami wykorzystywanymi przez rozproszone zespoły scrumowe.

Ramowy plan zajęć w ramach sesji LVC:

8:30 — otwarcie sesji na platformie Zoom
9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami
13:30 — zakończenie sesji
13:30-14:00 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych)

Warunki zakupu

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szkolenia@codesprinters.com.

Zamówienie

Data startu: 2020-05-05 09:00

od

4674.00

PLN

Zamów