Online Scaled Professional Scrum

Certyfikowane szkolenie Scrum.org ze skalowania Scruma (pracy wieloma zespołami Scrum budującymi jeden produkt) z zastosowaniem metodyki Nexus.

Scaled Professional Scrum jest programem szkoleniowym Scrum.org, przeznaczonym dla doświadczonych praktyków Scrum, którzy chcą dowiedzieć się jak stosować Scrum w dużych przedsięwzięciach, w których konieczne jest użycie wielu zespołów developerskich. “Skalowany Scrum to nadal Scrum”, jednak pracując z wieloma zespołami trzeba wprowadzić dodatkowe elementy i praktyki, których nie znajdziemy w Scrum Guide. Głównym wyzwaniem stojącym przed wieloma zespołami pracującymi nad jednym produktem są zależności, a kolejnym koordynacja bieżącej pracy zespołów. Scrum.org proponuje metodę ramową skalowania Nexus, która opisuje w jaki sposób rozwiązać te i inne problemy tak, by Scrum wieloma zespołami rzeczywiście nadal był Scrumem.

Na metode Nexus złożyło się doświadczenie tworców Scruma jak i wielu praktyków. Jest to zestaw praktyk, metod i narzędzi niezbędnych, by liczne Zespoły Scrumowe mogły być produktywne i regularnie dostarczać wspólnie w pełni działający, wartościowy produkt, a pojawiające się między nimi zależności i złożoność mogły być kontrolowane, poddawane inspekcji i adaptacji. Dzięki temu zespoły będą uzyskiwały zdolność do pełnej, przemyślanej zmiany produktu, a więc będą w stanie wspierać zwinność biznesową.

Zarazem, Nexus jest modułowy – w różnych miejscach i kontekstach stosować można różne jego praktyki. Dzięki temu może być dostosowany i z powodzeniem użyty przy różnych produktach i w różnych organizacjach. Nexus jest pomyślany dla maksymalnie 6-7 zespołów pracujących razem, jeśli konieczna jest praca większej liczby zespołów to stosujemy Nexus+ – połączenie wielu grup zespołów pracujących w Nexusie.

Dla kogo jest to szkolenie?

Uczestnikami szkolenia SPS powinny być osoby, które zarządzają lub w inny sposób są zaangażowane w cały proces skalowania wytwarzania oprogramowania z użyciem Scrum. Szczególnie zalecane jest ono dla Scrum Masterów i menedżerów. Można je także zamówić dla całych zespołów kierujących takimi inicjatywami czy produktami, w których pracuje wiele zespołów.

Agenda

Podczas szkolenia poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

  • Jakie są role, artefakty i zdarzenia w Nexusie?
  • Jakie są różnice w stosowaniu Nexusa i Nexusa+?
  • Jak zorganizować kilka zespołów pracujących nad tym samym produktem?
  • Jakie praktyki i narzędzia będą pomocne dla integracji produktu?
  • Jakie praktyki i narzędzia pomagają radzić sobie z zależnościami?
  • Jak dobrze podejść do pojawiających się nieprawidłowości?
  • Jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami, pojawiającymi się przy skalowaniu?

Szkolenie w wersji online

Szkolenia w formie LVC (Live Virtual Class) realizujemy standardowo na platformie Zoom w godzinach 9:00 – 15:00 (wliczając w to przerwy, w sumie około 1h). Dzięki temu unikamy nadmiernego wyczerpania uczestników intensywnymi zajęciami, co ułatwia im wyniesienie wartości ze szkolenia.

Podczas wspólnej pracy z wykorzystaniem narzędzi on-line uczestnicy tworzą wspólny dokument – zapis wglądów i doświadczenia ich konkretnej grupy. Uczestnicy zachowują dostęp do tych zasobów i – co już wiemy od uczestników – wracają do nich, czasem nawet wiele miesięcy po szkoleniu.

Jak w każdym szkoleniu online, które oferujemy, po zajęciach jest dodatkowa sesja Q&A z trenerem, udział w której jest opcjonalny.

Szkolenia online organizowane na zamówienie w formie zamkniętej (dla konkretnej firmy/organizacji) mogą być realizowane z użyciem platformy MS Teams lub w niestandardowych godzinach.

Zamówienie

od

4551.00

PLN

Zamów